Legislatie

Actele normative care stau la baza gestionarii deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice sunt urmatoarele:

 • Directiva 2012/19/CE privind deseurile provenite din echipamente electrice si electronice publicata in 24 iulie 2012. Acest act normativ va fi transpus in legislatia nationala pana cel tarziu la data de 14 februarie 2014.
 • Directiva 2002/96/EC (modificată prin Directiva nr. 2003/108/CE şi prin Directiva nr. 2008/34/CE) a fost transpusă prin HG 1037/2010 privind deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice, care abroga HG 448/2005.
 • Ordinele subsecvente sunt urmatoarele:
  • Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi de raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice, modificat şi completat prin Ordinul nr. 706/1667/2007;
  • Ordinul 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de evaluare şi de autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, de reutilizare, de reciclare şi de valorificare a deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice, modificat şi completat prin O.M. nr. 820/1269/2006 şi O.M. nr. 910/1704/2007;
  • Ordinul 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;
  • Ordinul 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006;
  • Ordinul 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si de gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
  • Ordinul 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice.
 • Directiva nr. 2002/95/CE privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost transpusa prin HG nr. 992 /2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, modificată prin HG nr. 816/2006.
 • Anexa la HG a fost completată prin Ordinul nr. 1226/1771/2007.

 

Legislatie suplimentara

 • Legea nr. 167/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 privind modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu;
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice;
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului.
 • HG 322/2013 transpune noua Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. Conform prevederilor HG 322/2013, vechiul HG care transpunea directiva 2005/95/UE, respectiv HG 992/2005, a fost abrogat.